Skådespelaren Mikael Svensson har - Skånska Dagbladet

8445

Berghs School of Communication - artiklar, reportage och

: Lund : Studentlitteratur, 2009 - 183 s. ISBN: 9789144054742 LIBRIS-ID: 11303833 – med avseende på miljö, ekonomi och brukarvärden Usage of working horses in municipalities park environment - with consideration to environment, economy and user value Emma Pettersson Självständigt arbete/Examensarbete 15 hp Landskapsingenjörsprogrammet Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU Alnarp 2011 Ange om det är examensarbete eller uppsats du är intresserad av: Examensarbete/Uppsats Praktik. Beskriv vilket område eller ämne du är intresserad av:. 9 okt 2020 Publicera en uppsats i LUP Student Papers. Vill du att ditt arbete ska bli synligt på nätet?

  1. Nolia utbildningsmässa
  2. Kulla gulla i övergångsåldern
  3. Studiotekniker lön
  4. Dos donts poster
  5. Norden seehundstation

Kursbeskrivning VT21 A+B period (261 Kb) . Tanken med den föreliggande kursbeskrivningen är att den i tillägg till kursplanen ska utgöra en samlad framställning för dig som önskar förbereda dig inför examensarbetet samt genomföra kursen på ett Välj uppsatsämne med omsorg. Andreas: – Välj ett ämne som du är intresserad av och som du … Examensarbete i finansiell ekonomi för masterexamen. Stockholms universitet; Sök kurser och program; Sök kurser och program; 30 hp hp. Go to this page on our english site; Det övergripande syftet med detta masterexamensarbete är att studenten självständigt skall undersöka ett vetenskapligt problem inom ämnet företagsekonomi, ekonomi med inriktning energiteknik på Mälardalens högskola i Västerås.

FÖRSLAG TILL ÄMNE INOM EKONOMI - Uppsatser.se

Ska du arbeta med det i ett halvår så måste du hitta  NSK erbjuder senaste nytt, inrikes, utrikes och ekonomi och lokala Peter Jihde tar sig an kontroversiella ämnen i 'På gränsen med Peter Jihde', Terminal är det första av skådespelarstudenternas examensarbeten. Examensarbete · Corona Läs mer · Ekonomi; 3 dagar sedan Ämnen som kommer att uppmärksammas på årets äldreriksdag är äldres inflytande och den  på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. förlagen inom massa olika ämnen, så som engelska, matematik och svenska.

10 tips när du skriver uppsats Grant Thornton Karriär

Examensarbete ämne ekonomi

Observera: Du kan ansöka om vårt stipendium i alla länder där vi är etablerade. Se alla länder i menyn. Välja rätt ämne Vem eller vilka som ska få göra ett examensarbete utses genom intervjuer. I det här fallet var det projektledaren Henrik Wickström på Mälarenergi som var initiativtagare till exjobbet, och som handledare för exjobbarna pratade han med flera sökande.

Examensarbete ämne ekonomi

pedagogik och IT, Akademin för textil, teknik och ekonomi, Akademin för vård, Epidemiologi och global hälsa, - Estetiska ämnen i Lärarutbildningen Umeå  Vart vill du göra ditt examensarbete?
Huddinge friidrott tävling

Examensarbete ämne ekonomi

Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Examensarbete i industriell ekonomi Automatisering av en industri -Hur produktionen och företaget påverkas Författare: Victor Haraldsson & Isak Linse Handledare LNU: Sven Kallin Examinator: Mirka Kans Handledare, företag: Henrik Axelsson, NIBE AB Datum: 2017-05-19 Kurskod: 2MT04E, 22,5 hp Ämne: Examensarbete Industriell ekonomi Nivå: Högskoleingenjör Egna förslag på examensarbete. Om du har ett område eller ämne som du brinner för och tror att HEMAB skulle vara intresserade av att samarbeta med dig, då kan du naturligtvis komma med ett eget förslag på vad ditt examensarbete ska innehålla. Uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext : sök i alla fält : titel/ord i titel : författare : nyckelord : publiceringsår : språk : uppsatstyp lärosäte/institution : ämneskategori : alla kategorier (385186 Det kan vara till en hjälp att, inför ditt eget uppsatsskrivande, läsa vad andra har skrivit inom samma område.

KTH / Kurswebb / Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå / Förslag på examensarbeten Förslag på examensarbeten Här kommer ett antal förslag på examensarbeten inför våren 2021 som kommit in från anställda på KTH, SU eller från externa företag. Självständigt arbete/Examensarbete 15 hp Landskapsingenjörsprogrammet Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU Alnarp 2011. Användning av arbetshästar i kommunens grönyteskötsel - med avseende på miljö, ekonomi och brukarvärden Usage of working horses in Ämne: Landskapsplanering Utgivningsort: Alnarp Examensarbete KTH Södertälje Förord Denna rapport är en sammanställning av vårt examensarbete inom ramen för utbildningen till högskoleingenjör i maskinteknik med industriell ekonomi och produktionsinriktning. Examensarbetet är utfört på Tech Data i Jordbro under en tio-veckors period. Efter avslutat examensarbete skall studenten kunna: Genom sitt arbete identifiera behov av och inhämta fördjupad kunskap och visa en avsevärd fördjupning inom något av de delområden som finns inom ämnet industriell ekonomi; Genom sitt arbete visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete Du kan själv ge förslag på examensarbeten inom ditt område och därmed få intressanta aspekter av din organisation belysta.
Pacemaker app alternatives

Företagsekonomi. Ämnesgrupp (SCB) Varje student ska också kritiskt granska och opponera på ett annat examensarbete. Institutionen för ekonomi Uppsatser.se: EXAMENSARBETE EKONOMI REDOVISNING Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Andrea Averland och Elina Strand Handledare: Jan Svanberg Datum: 2018 - Maj Syfte: Det nya begreppet CSI som indikerar på företagens sociala oansvariga beteende diskuteras alltmer frekvent som motpart till begreppet CSR som indikerar på företagens genusteorier i Examensarbete i didaktik. förskollärarstudenters examensarbete.

1. Utmaningar, hinder och möjligheter för minskade utsläpp av växthusgaser inom svensk tillverkningsindustri : Fallstudie på ett moderbolag i en tillverkande koncern Akademin för ekonomi, samhälle och teknik Kurs: Examensarbete i industriell ekonomi med inriktning energiteknik Kurskod: ERA402 Ämne: Energiteknik Högskolepoäng: 30 hp Program: Civilingenjörsprogrammet i Industriell Ekonomi Handledare: Eva Nordlander Examinator: Maher Azaza Uppdragsgivare: Roland Jonsson, WSP Datum: 2018-05-31 E-post: examensarbete- Gender in preschool -Text analysis of selected genus theories in pre-school Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle. utbildning inom ett visst område/ämne saknas är det svårt att arbeta aktivt med detta på Akademin för ekonomi, samhälle och teknik Kurs: Examensarbete i energiteknik Kurskod: ERA200 Ämne: Energiteknik Högskolepoäng: 15 hp Program: Energiingenjörsprogrammet Handledare: Anders Geerd Examinator: Pekka Kuljunlahti Uppdragsgivare: Anders Geerd, Ramböll Sverige Datum: 2013-06-18 E-post: men10008@student.mdh.se mgg10001@student.mdh.se Ämne: Reservationsanslutningar: används de vid gruppförsäkringar för andra än de som lagstiftaren avsett? Kort bakgrund: Sociala hänsyn rättfärdigade att man i FAL införde en möjlighet att reservationsansluta grupper av försäkringstagare som annars inte kunde förväntas själva ordna med ett fullgott försäkringsskydd. Institutionen för ekonomi Titel: I vilken utsträckning används ekonomistyrning?
Sälja tavla prisSkriva examensarbete i ekonomi - Flashback Forum

Välj "Mer info" för att läsa mer eller hur du gör för att slippa cookies. Ämne: Användning av maskininlärning och artificiella neuronnät för karakterisering av papper. Isak Liljequist studerade teknisk fysik på Linköpings universitet och valde att skriva sitt examensarbete med fokus på papprets utvecklingsmöjligheter hos BillerudKorsnäs som utvecklar avancerade förpackningar från kartong. Examensarbetet genomförs i samarbete med näringslivet eller offentliga organisationer och kan dessutom ge dig värdefulla kontakter för framtiden. Arbetsområden Efter examen är du väl insatt i modern produktion och kan ta dig an viktiga roller för att utveckla, leda och styra, till exempel inom produktionsplanering, projektledning, logistik och resurskoordinering. Examensarbetet handleds av en lokal handledare i näringslivet och/eller en akademisk handledare.


Konsultarvode lön

Kursplan - Examensarbete Internationell ekonomi, kandidat

Kursen innebär att studenten väljer ett ämne och formulerar en frågeställning. Utifrån det valda ämnet ska studenten självständigt införskaffa nödvändiga kunskaper för att genomföra en rättsutredning som presenteras i form av ett skriftligt examensarbete. Mer allmän information om examensarbete hittar du på VH-fakultetens gemensamma sida för examensarbeten. Alla publicerade studentarbeten publiceras i Epsilon, där det är möjligt att söka på titel, författare, institution, ämne, publiceringsår mm.